+420 702 812 913 (CZE, ENG) +420 702 900 290 (CZE) info@desireclub.cz Pilská 20, Praha 14


Novinky našeho klubu / AKTUALIZOVÁNO 06.12.2022


06.12.2022

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : Vážení zákazníci od 19.12.2022 - 05.01.2023 bude náš klub z technických důvodů UZAVŘEN. V této době není možný ani pronájem klubu pro Vaší soukromou akci. V klubu bude probíhat rekonstrukce společenské místnosti, masérny, herny, WC, šaten a vstupních prostor.
Můžete se tak v roce 2023 těšit na nově upravené prostory.
Sledujte náš web a sociální sítě, kde pravidelně aktualizujeme události a akce.

Budeme se na Vás těšit v NEW DESIRE;-)
Děkujeme

09.02.2022

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : Provoz bazénů, saun i fitness center je od 10.02. 2022 - umožněn BEZ OMEZENÍ.
Neplatí už také povinnost se při vstupu prokazovat Tečkou či jinými certifikáty o prodělané nemoci. Pořád ale platí povinnost mít v šatnách, převlíkárnách a podobných prostorech nasazenou ochranu úst. V prostorech wellness (sauny, masáže, whirlpool) a též při konzumaci pití či jídla - NENÍ NUTNÉ MÍT ROUŠKU ani RESPIRÁTOR! I přes zrušení režimových opatřeních buďte, prosím, i nadále opatrní a ohleduplní.
Děkujeme

03.01.2022

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY :
Veřejné i soukromé společenské akce se mohou konat s limitem účastníků 100 osob za podmínek níže:
1) Zákazník může vstoupit do vnitřních prostor zařízení pouze pokud nemá příznaky onemocnění covid-19 a může při kontrole provozovatele pomocí aplikace čTečka prokázat, že splňuje alespoň jednu z podmínek, které jsou popsané v ŽS Systém O-N-(T): Očkování – prodělaná Nemoc – (Test). Prokazovat se lze pouze certifikátem o očkování, potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 ne starším než 180 dní. PCR testy jsou uznávány pouze ve výjimečných případech. V opačném případě mu nebude umožněn vstup.
2) U jednoho stolu může sedět nejvýše 6 zákazníků
3) Při vstupu i v provozovně je pro zákazníky zajištěna možnost si vydezinfikovat ruce
4) V celém klubu je zajišťena pravidelná cirkulace vzduchu.
_________________________________
JSTE OBČANEM JINÉ ZEMĚ ? Těšíme se, že můžeme přivítat hosty z dalších zemí! Prosíme, sledujte doporučení Vaší vlády pro bezpečné cestování. Další informace naleznete na mapě pro rizikové oblasti a zde: WWW.MZV.CZ
_________________________________
ARE YOU A CITIZEN OF ANOTHER COUNTRY ? We look forward to welcoming guests from other countries! Please follow your government's recommendations for safe travel. More information can be found on the map for risk areas and here: WWW.MZV.CZ

26.11.2021

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : Od půlnoci 26. listopadu vyhlásila Vláda ČR z důvodu špatné epidemické situace NOUZOVÝ STAV s trváním do 25. prosince. Zpřísnění protiepidemických opatření je platné od pátku 26. listopadu od 18 hodin. Nově bude omezena přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, klubech, hernách a kasinech v čase od 22:00 do 04:59 hodin. Také dochází ke zpřísnění konání hromadných akcí v případě volnočasových aktivit dětí i dospělých, kdy se snižuje maximální povolený počet účastníků akce z 1000 na 100 osob.
Tyto opatření se netýkají wellness klubů - center a tak naše otevírací doba zůstává nezměněna!
Pouze bar v klubu bude otevřen do 22:00 hod. Poté je možné v klubu využívat všechny prostory a konzumovat již zakoupené nápoje či občerstvení.

CO POTŘEBUJETE K NÁVŠTĚVĚ NAŠEHO KLUBU ?
1) potvrzení o kompletním OČKOVÁNÍ proti COVID-19, od druhé dávky uplynulo alespoň 14 dní (kontrolujeme TEČKU - QR kód)
2) potvrzení o očkování u jednodávkového schématu, od této dávky musí uběhnout nejméně 14 dní
3) potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 v posledních šesti měsících.

> Není již možné uznávání antigenních (až na výjimky - doložené doktorem) a také PCR testů.

_________________________________
JSTE OBČANEM JINÉ ZEMĚ ? Těšíme se, že můžeme přivítat hosty z dalších zemí! Prosíme, sledujte doporučení Vaší vlády pro bezpečné cestování. Další informace naleznete na mapě pro rizikové oblasti a zde: WWW.MZV.CZ
_________________________________
ARE YOU A CITIZEN OF ANOTHER COUNTRY ? We look forward to welcoming guests from other countries! Please follow your government's recommendations for safe travel. More information can be found on the map for risk areas and here: WWW.MZV.CZ

23.11.2021

>> OD PROSINCE ZADARMO ! : Od 01.12.2021 jsme pro naše zákazníky v rámci nových koronavirových opatření, připravili nové ceny vstupu. Na určité akce / Středa, Čtvrtek, Pátek (mimo Gang-Bang a Speciální akce) je vstup pro samotné ženy ZDARMA, pro páry ZDARMA, pokud bude jejich konzumace v částce min. 400,-Kč a pro samotné muže se snížil vstup na 700,-Kč. Tyto ceny vstupu platí do odvolání (do konce povinné kontroly očkování). Doufáme, že jsme Vás v této opět nelehké době alespoň trochu potěšili a že nás brzy navštívíte. Již teď se na Vás těší celý kolektiv klubu DESIRE (Jarda a Jarda, Petr a Karolína).

21.11.2021

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : Lidé, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali v posledních 180 dnech covid-19, nesmí od pondělí 22. listopadu navštívit kosmetické, kadeřnické ani jiné služby. Dále se nesmí účastnit veřejných akcí a zavřené pro ně zůstanou i restaurační zařízení a hotelové služby. Rovněž bazény a wellness služby pro ně budou od pondělí nedostupné...
Tímto je nutné, aby všichni zákazníci kteří chtějí navštívit náš klub, měli u sebe :
národní certifikát o provedeném očkování nebo certifikát o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu - kontrolujeme v aplikaci Tečka přes QR kód ! Antigenní testy a jejich výsledky již nemohou být použity a ke vstupu jsou nedostačující. Děkujeme za pochopení a doufáme, že Vás tyto opatření neodradí od návštěvy našeho klubu.

01.11.2021

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : Od 11.11.2021 platí pro náš klub následující :
1- zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19,
2- PODMÍNKY PRO VSTUP :
Můžete buď absolvovat 72 hod před vstupem PCR test, nebo 24 hod. před RAT provedený zdravotníkem, či RAT pod online dohledem zdravotníka, být naočkovaní (kontrolujeme certifikát / v aplikaci TEČKA, absolvovat samotest na místě, případně jste v 180 dnech prodělali covid.

-!!! Nemáte TEST a přesto nás chcete navštívit? NEVADÍ - my Vás před vstupem do klubu ZDARMA (pouze v případě negativního výsledku a zaplacením plného vstupného) otestujeme. V případě pozitivního výsledku Vás nemůžeme vpustit do klubu a je nutné uhradit cenu testu v částce - 50,-Kč (1 test)!!! -
3- provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace),
4- osoby by měli udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech,
5- zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
6- u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob,
7- při vstupu do vnitřních prostor provozovny je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a budeme měřit tělesnou teplotu...provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů, madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch

01.08.2021

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : Vážení zákazníci, podle Mimořádného opatření vydaného s účinností od 01.08.2021, wellness centra či sauny mohou nově naplnit kapacitu tak, aby rozestup mezi lidmi byl min. 1,5m, v provozech nebudou návštěvníci muset nosit roušky. U jednoho stolu mohou sedět max. 4 osoby, ostatní přísedící ve vzdálenosti 1,5m. Při vstupu každému zákazníkovi měříme tělesnou teplotu a dezinfikujeme ruce. K prokázání bezinfekčnosti v případě kontroly budou platit všechny druhy testů na koronavirus včetně samotestů, čestné prohlášení či národní certifikát o očkování uznávaný v EU.

01.07.2021

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : Vážení zákazníci, dle plánu dalšího rozvolnění budou bazény, wellness centra či sauny moci nově naplnit kapacitu na 75 procent, v provozech nebudou návštěvníci muset nosit roušky. K prokázání bezinfekčnosti v případě kontroly budou platit všechny druhy testů na koronavirus včetně samotestů, čestné prohlášení či národní certifikát o očkování uznávaný v EU.

07.06.2021

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : Vážení zákazníci, od 23. Týdne bude otevírací doba klubu od 16:00 hod do 23:59 hod. + V případě že se budete dobře bavit, rádi posuneme zavírací dobu o 1-2h. Dále podle dalšího rozvolnění budou bazény, wellness centra či sauny moci nově naplnit kapacitu na 50 procent, v provozech nebudou návštěvníci muset nosit roušky. K prokázání bezinfekčnosti budou od úterý všude platit všechny druhy testů na koronavirus včetně samotestů nebo čestné prohlášení....

03.06.2021

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : Vážení zákazníci, od 23. Týdne bude otevírací doba klubu od 16:00 hod do 23:59 hod. + V případě že se budete dobře bavit a nebude se Vám chtít domů, se zavírací doba může posunout o 1-2h. Některé speciální akce budou mít upravenu otevírací dobu. Sledujte proto náš web a sekci AKCE. Děkujeme

31.05.2021

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : Vážení zákazníci, na základě dnešního rozhodnutí vlády ČR, můžeme od příštího týdne za určitých podmínek otevřít náš klub včetně wellness. Podmínky které budeme muset v našem zařízení dodržovat, uvádíme zde:
> Každý zákazník, který chce navšívit náš klub by měl mít negativní test a to buď antigenní, či PCR provedený odběrovým místem...
> Mimo to může mít potvrzení o očkování či prodělání nemoci Covid19 v posledních 180 dnech...
> Každému příchozímu budeme měřit tělesnou teplotu, která by neměla být vyšší než 37°C...
> Každý zákazník by si měl dezinfekčně ošetřit ruce a používat mimo (wellness a konzumace) ochranné prostředky dýchacích cest (roušku či respirátor)...
> Kapacita klubu může být naplněna pouze ze 30% (u speciálních akcí doporučujeme vytvořit si rezervaci)...
> V klubu se nesmí tancovat a budou k dispozici pouze místa k sezení a ležení :-)...
> Nabídka občerstvení bude prozatím omezená pouze na balené zboží a ovoce ve slupce mimo speciální akce...
> Otevírací doba bude ST-SO (16:00-23:59 hod. +) v NE (14:00-23:00 hod.)
> Platba prozatím pouze v HOTOVOSTI!

Tuto stránku pravidelně aktualizujeme...
Děkujeme a již teď se těšíme na Vaší návštěvu. Tým DESIRE

18.05.2021

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : Vážení zákazníci, bohužel na základě včerejšího rozhodnutí vlády ČR, nemůžeme opět otevřít náš klub. Přesto že se situace kolem koronaviru neustále zlepšuje a vláda v rámci balíčku 5 slíbila otevření wellness, nestalo se tak. Musíme opět a v tomto roce již po šesté, posunout termín otevření našeho klubu. Zároveň se posouvají všechny následující akce. Všem co se již registrovali na plánované otevření 26.05.2021 i na další akce, se omlouváme. Otevírací doba klubu uvedena u každé akce je pouze ORIENTAČNÍ! Jakmile budeme znát nařízená opatření k uvedenému datu, upřesníme jej a zaneseme do programu. Sledujte prosím naše webové stránky, především pak tuto sekci. Děkujeme za podporu. Vaše DESIRE

11.05.2021

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : Vážení zákazníci, na základě ohlášených rozvolňovacích "balíčků", jsme museli opět posunout plánované otevření našeho klubu. Pokud to epidemiologická situace v ČR umožní, a bude cca 50 případů na 100 tisíc obyvatel, můžeme ve 21 týdnu opět otevřít náš klub. První akci s patřičným názvem - Post-pandemická párty, bychom uskutečnili dne 26.05.2021. Otevírací doba klubu uvedena u akce je pouze ORIENTAČNÍ! Jakmile budeme znát nařízaná opatření k uvedenému datu, upřesníme jej a zaneseme do programu. Držme si tedy palce, ať se vše podaří a opět se společně setkáme!

22.02.2021

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : Vážení zákazníci, na základě nynějších opatření a špatné epidemiologické situaci v naší zemi, musíme opět posunout program našeho klubu a to až na měsíc DUBEN. Děkujeme za pochopení a sledujte náš web. Budeme doufat, že se v co nejbližší době v klubu opět potkáme. Zachovejte nám přízeň....Děkujeme

26.01.2021

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : Dne 22.01.2021 - Vláda rozhodla o prodloužení stávajících opatření - "Nozový stav" do 14. února. Tímto musíme opět posunout program našeho klubu. Nepředpokládáme, že nám situace do konce měsíce února umožní otevřít klub a tak jsme program připravili od měsíce březen. Děkujeme za pochopení a budeme věřit, že se v co nejbližší době v klubu potkáme. Zachovejte nám přízeň....Děkujeme

07.01.2021

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE : Dne 07.01.2021 - Vláda rozhodla o prodloužení stávajících opatření do 22. ledna. Na tiskové konferenci po jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Termín se kryje s koncem nouzového stavu. Vláda patrně bude žádat o jeho prodloužení.

15.12.2020

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : Dne 14.12.2020 vláda rozhodla > V České republice bude od pátku 18. prosince platit čtvrtý stupeň protiepidemických opatření PES. Tímto musí být uzavřeny wellness centra, bazény a fitness. Otevřeno budeme mít tedy pouze do čtvrtka 17.12.2020. Všechny plánované akce po tomto datu musí být bohužel zrušeny. Podpořte náš klub svojí návštěvou. Děkujeme

>>PŘEJEME VÁM KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ a V NOVÉM ROCE BEZ COVIHO NAVIDĚNOU ---Tým DESIRE---<<

07.12.2020

>> ZMĚNY V PROSINCI! : Dne 07.12. 2020 vláda rozhodla o uzavření všech restaračních zařízení, barů a nočních podniků již ve 20:00 hod. Budeme muset tímto upravit otevírací dobu našeho klubu. Od středy 09.12.2020 otevíráme od 14:00 hod. a zavírat musíme též ve 20:00 hod. Do konce roku jsme pro Vás připravili mimořádné akce též v NEDĚLI. První párty zaměřená na relax a wellness proběhne dne 13.12.2020 od 14:00 do 20:00 hod. Máte tak možnost si společně s vánočními nákupy odpočinout v našem klubíku. Zdarma dostanete karafu s vodou, ledem, citronem a prostěradlo do sauny. Dále pro Vás mimořádně otevíráme též v pondělí 28.12.2020 a v úterý 29.12.2020. Poslední párty tohoto roku bude 30.12.2020. Bohužel silvestrovskou akci nebudeme organizovat.


29.11.2020

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : Vláda dnes na mimořádném jednání schválila přesun ze čtvrtého do třetího stupně protiepidemického systému (PES), čímž je spojeno uvolňování některých opatření. V rámi našeho klubu budeme mít otevřeno od čtvrtka 03.12.2020 - podrobné informace v odkazu zde: viz. akce do max. počtu osmnácti osob (15m2 / 1 osoba) v klubu s možností využití kompletního wellness! Všem příchozím bude u vstupu měřena tělesná teplota a musí stále splňovat podmínky povinnosti nošení ochranných pomůcek (roušky či respirátory - mimo saun a whirlpool), dodržovat odstup od ostatních 2m, častěji provádět dezinfekci rukou (3R). Maximální počet lidí na jednom místě může být 10 osob.
Z DŮVODŮ SNÍŽENÍ KAPACITY KLUBU DOPORUČUJEME REZERVACI !!!
Děkujeme za pochopení a přejme si, aby se situace kolem koronaviru zlepšila a brzy jsme se opět setkali v našem klubu za normálních podmínek. Vám i všem Vašim blízkým přejeme pevné zdraví. Tým DESIRE

21.11.2020

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : V pátek 20.11.2020 vláda schválila přesun z pátého do čtvrtého stupně protiepidemického systému (PES), čímž je spojeno uvolňování některých opatření. V rámi našeho klubu můžete využít prostory klubu k soukromým hromadným akcím do max. počtu šesti osob bez možnosti zakoupení občerstvení či využití našeho wellness. Všichni účastníci akce musí stále splňovat podmínky povinnosti nošení ochranných pomůcek (roušky či respirátory), dodržovat odstup od ostatních 2m, častěji provádět dezinfekci rukou (3R). Rezervujte si klub již nyní na našem webu v sekci kontakty či prostřednictvím našeho emailu. Děkujeme za pochopení a přejme si, aby se situace kolem koronaviru zlepšila a brzy jsme se opět setkali v našem klubu za normálních podmínek. Vám i všem Vašim blízkým přejeme pevné zdraví. Tým DESIRE

01.11.2020

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : Vážení zákazníci, na základě USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 12. října 2020 (č.1021) a následném prodloužení NOUZOVÉHO STAVU (schváleného dne 30.10.2020), jsme nuceni do 20.11.2020 uzavřít náš klub. Děkujeme za pochopení a přejme si, aby se situace kolem koronaviru zlepšila a brzy jsme se opět setkali v našem klubu. Vám i všem Vašim blízkým přejeme pevné zdraví. Tým DESIRE

13.10.2020

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : Vážení zákazníci, na základě USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 12. října 2020 (č.1021) a o přijetí krizového opatření, jsme nuceni do 03.11.2020 uzavřít náš klub. Děkujeme za pochopení a přejme si, aby se situace kolem koronaviru zlepšila a brzy jsme se opět setkali v našem klubu. Vám i všem Vašim blízkým přejeme pevné zdraví. Tým DESIRE

09.10.2020

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : Vážení zákazníci, na základě USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 8. října 2020 (č.996) a o přijetí krizového opatření, jsme nuceni do 25. října uzavřít náš klub. Děkujeme za pochopení a přejme si, aby se situace kolem koronaviru zlepšila a brzy jsme se opět setkali v našem klubu. Vám i všem Vašim blízkým přejeme pevné zdraví. Tým DESIRE

04.10.2020

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY : Vážení zákazníci, podle "Usnesení vlády ČR" ze dne 30.09.2020 a přijetí "Krizového opatření", které se dotýká též naší provozovny, jsme museli přistoupit ke změně otevírací doby klubu (provoz provozoven stravovacích služeb): STŘEDA/ ČTVRTEK/ PÁTEK/ SOBOTA 16:00-22:00 hod. Od pondělí 05.10.2020 neorganizujme žádnou hromadnou akci, ani párty. Náš klub je otevřen v režimu SPA jako wellness, bez programu! Kapacita je snížena na 40 míst (podle míst k sezení). Dále dle "Mimořádného opatření" vydaného Ministerstvem zdravotnictví dne 02.10.2020, každému zákazníkovi u vstupu měříme tělesnou teplotu, která by neměla přesahovat 37°C. Pokud opakovaně tuto a vyšší teplotu naměříme, nebude zákazník vpuštěn do klubu! Chtěli bychom Vás též požádat, aby jste si do klubu nosili vlastní osušku či prostěradlo. Ve skříňkách prozatím nebudou k dispozici. V celém klubu jsou pak umístěna antibakteriální mýdla a papírové ubrousky. Prosíme všechny zákazníky, aby si častěji dezinfikovali ruce. Ve sprchách jsou v dávkovačích doplněna antibakteriální tekutá mýdla. Děkujeme a doufáme, že si i přes tato nutná opatření užijete krásné chvíle v našem klubu.

09.09.2020

>> AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY: Vážení zákazníci, podle aktuálního "Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 8/2020", musíme jako provozovna stravovacích služeb omezit a upravit otevírací dobu našeho klubu !! ( DEFINICE - Jste-li provozovatelem zařízení, ve kterém se sice nevaří, ale podávají se nápoje / káva, čaj, pivo, víno atd/, jste provozovatelem stravovací služby. Toto se týká též nezkolaudovaných prostorů či soukromých klubů.) !! Na základě "Mimořádného opatření" vydaného dne 09.09.2020 Ministerstvem zdravotnictví, žádáme zákazníky, aby po celou dobu svého působení v našm klubu, nosili ochranné prostředky dýchacích cest. Tyto prostředky nemusíte mít podle odstavce 2, písmena (t) - v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, též podle odstavce 2, písmena (y) v prostoru léčebných bazénů a saun. Dále žádáme zákazníky, aby si pravidelně umývali a dezinfikovali ruce, a dodržovali bezpečný odstup. V případě, že se necítíte dobře (rýma, nachlazení, kašel), raději nás nenavštěvujte !! Děkujeme a doufáme, že si i přes tyto nutná opatření užijete krásné chvíle v našem klubu.

02.09.2020

>> Infra sauna je opět po týdenní odmlce v PROVOZU !!! Budeme se na Vás těšit.

02.08.2020

>> Každý čtvrtek jsme pro nováčky a nesmělé připravili SEZNAMOVACÍ párty (jedná se o klasický wellness-swingers). Na této akci můžete relaxovat, bavit se, seznamovat či si užívat sexuálních rodovánek. Ženy a páry mají VSTUP zdarma. (Neplatí členský příspěvek !). Otevřeno máme od 16 hod. a není třeba si rezervovat místo. Budeme se na Vás těšit.

27.05.2020

>> Opětovné otevření klubu se bíží..... Jaké novinky Vás v klubu čekají?
Nově zrekonstruované vstupní prostory, nová výkonná vzduchotechnika - do klubu a do sprchy u vířivky, botník pro 30 párů bot, upravená místnost s barem - nový nápojový lístek - nová vzduchotechnika, nové omyvatelné barvy na stěnách chodbiček, přestavěné šatní skříně - více prostoru, upravená Finská sauna (kryt kamen, zbroušená prkna, přesýpací hodiny, nový teploměr)- v prostoru u sauny jsou bambusová stínidla, nebesa nad lůžkem a nově přidaná relaxační hudba, ve společenské místnosti se můžete těšit na nově přestavěné akvárium a novou hudební produkci /video-music/ + světelného parketu, v herně jsme instalovali UVC zářivku (Germicidní) která při úklidu zničí většinu bakterií, mikroorganismů, virů, bacilů, streptokoků, spor, plísní a vyčistí vzduch, můžete se těšit na nová videa ve 4K rozlišení, dále jsme pro kuřáky vytvořili u nouzového východu malou provizorní kuřárnu se sedáky a nerezovým popelníkem.

15.05.2020

>> Na dnešní tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), hlavní hygienička Jarmila Rážová a epidemiolog Rastislav Maďar popsali další rozvolňování opatření. Lidé se od 25. května znovu budou moci vydat do aquaparků, bazénů a na koupaliště. Fungovat znovu začnou také solária a wellness centra. Nadále bude platit důraz na prevenci, opatrnost a osobní zodpovědnost. Návštěvníci budou mezi sebou muset dodržovat rozestupy minimálně 1,5 metru. Sauny musí být nastaveny na minimálně 70 °C. Parní sauny však zůstanou mimo provoz, kvůli většímu riziku šíření nákazy. V rámci šaten a sprch je třeba dodržovat odstupy ideálně ob kabinku či skřínku. Provozní doba bude omezena. Od 23. hodiny do šesti ráno musí mít hospody i noční kluby a restaurace zavřeno.

24.04.2020

>> Vážení zákazníci, členové klubu, Vláda ČR dne 23.04.2020 urychlila původní plán uvolňování restrikcí. Stále spadáme do poslední vlny, nyní avizované na 25. května 2020. Zatím nebylo vládou specifikováno a přesně definováno, za jakých hygienických podmínek budou moci být hromadné akce pořádány. Jakmile bude otevření jisté, budeme Vás informovat a připravíme následně program. Sledujte naše stránky zde. Děkujeme za pochopení.

19.04.2020

>> Neustále nám chodí dotazy k znovuotevření klubu, zde přikládáme informaci ze zdělovacích prostředků: „Bazény a wellnes centra by se měly otevřít 8. června. V první vlně, což je 11. května, se plánují otevřít fitness centra a posilovny bez použití zázemí. Bazény ale musí jít až ve druhé vlně, neboť je potřeba v nich využít zázemí - tedy šatny a sprchy,“ uvedl epidemiolog a člen poradní skupiny na Ministerstvu zdravotnictví Rastislav Maďar.


03.03.2020

>> Snížili jsme pro Vás ceny pronájmu klubu - PRONÁJEM KLUBU12.02.2020

>> Přidali jsme do sekce FORUM novou podsekci - SEZNAMKU (Můžete tak hledat vhodné protějšky či kamarády přímo na našich stránkách)


11.02.2020

>> Nově je náš klub zařazen do stránek swingerů a swingers-klubů - do portálu Forbidden Fruit Oceníme nové fanoušky :-)


06.01.2020

>> Nově je náš klub zařazen do největší databáze swingerů a swingers-klubů - do erotického portálu JOYclub! Oceníme Váš názor na tomto portále či pokud se stanete fanouškem u našeho profilu. Děkujeme


16.12.2019

>> V zadní části klubu jsme prozatím nainstalovali "na dobu neučitou" - erotickou houpačku...přijďte si ji vyzkoušet!


13.11.2019

>> Nově jsme do webu zařadili rezervační systém na párty. Nemůže se tedy již stát, že se do klubu nedostanete. Pokud k nám např. jedete z větší dálky, doporučujeme si udělat rezervaci na párty, kdy uvedete zda jste pár, žena či muž a do poznámky předpokládaný čas příjezdu. Máte tak jistotu, že se do klubu dostanete. Pokud se Vám cesta prodlouží a Vy budete vědět, že nepřijedete v uvedený čas, doporučujeme toto telefonicky oznámit. Naše linka funguje vždy v otevírací den....hodinu před otevřením, až do konce akce.


12.11.2019

>> Spustili jsme novou podstránku VIDEO. Najdete zde jak videa z klubu, tak zajímavé odkazy na YouTube kanály. Přímý odkaz je ZDE:


23.10.2019

>> Spustili jsme nové diskusní fórum na našem webu. Přímý odkaz najdete ZDE:


02.10.2019

>> V masérně nově vybodované UNIVERSAL GLORY HOLE (oválný otvor na orální praktiky) pro dámy!


29.09.2019

>> Tento týden bude ZDARMA k dispozici v našm klubu nový měsíčník DESIRE ! (Informace z erotiky, klubu a program na celý měsíc - vždy po ruce!)


17.09.2019

>> Spustili jsme prodej předplacených vstupů do našeho klubu za zvýhodněných podmínek ! Karty se prodávají na období 3,6,9 a 12 měsíců.


05.09.2019

>> Připravujeme prodej vstupenek na EROTICKÝ ples, který se bude konat 20.09.2019 od 19-23:30 hod. v hotelu BELVEDERE na Praze 7.


01.08.2019

>> FUCKING MACHINE (Šukací stroj F-Machine Gigolo) k vyzkoušení pro dámy v našem klubu !!


01.07.2019

>> Páry /muž se ženou/ do 25 let, mají vstup na akce SPECIÁL 25 /SP25/ - ZDARMA !


01.07.2019

>> Samotné dámy mají vstup ZDARMA na párty ve sředu, čtvrtek, pátek včetně nealoko nápojů a rozlévaného vína.


01.06.2019

>> Držitelé MEMBERSchips karet mají vstup na vybrané akce s 50% slevou !!


22.05.2019

>> Otevřena restaurace HUMMER bistro na naším klubem. K dispozici tak máte nejen točené pivo - Březňák11, Beránek12, ale i speciality šéfkuchaře (steaky, ryby, mořské plody, špíz, burgery, saláty apod.).


20.05.2019

>> Nabízíme ubytování v našem klubu, pro hosty kteří přijdou na páteční párty !